[x] Đóng popup
Điện Tử Thái Thắng được cấp dấy chứng nhận cung cấp Đèn pin chuẩn chống cháy nổ của SupFire và WaSing

Điện Tử Thái Thắng được cấp dấy chứng nhận cung cấp Đèn pin chuẩn chống cháy nổ của SupFire và WaSing   

   Chứng nhận Phê duyệt châu Âu

 • CENELEC
 • CENELEC là Ủy ban châu Âu Tiêu chuẩn hoá cho điện kỹ thuật. Nó đã được chính thức công nhận là Tổ chức Châu Âu trong lĩnh vực của mình bởi Ủy ban châu Âu tại Chỉ thị 83/189 EEC. CENELEC sử dụng tiêu chuẩn IEC (Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế) để tham chiếu của và hài hòa chúng với tất cả các nước Cộng đồng Châu Âu (xem bên dưới)
 • ATEX Directive
 • ATEX, (có nguồn gốc từ Atmosphere Explosif) là tên được đặt cho các khuôn khổ cho việc kiểm soát cháy nổ và các tiêu chuẩn của các thiết bị và hệ thống bảo vệ sử dụng trong đó. ATEX gồm Chỉ thị và là sự mở rộng các tiêu chuẩn CENELEC. Nó đề cập đến những vấn đề không được giải quyết bằng các tiêu chuẩn EN ban đầu như mối nguy hiểm bụi. Điều đó mang đến những tiêu chuẩn chung nên loại bỏ hoàn toàn các rào cản thương mại trong Cộng đồng châu Âu.
 • ATEX yêu cầu người sử dụng lao loại bỏ hoặc kiểm soát các rủi ro từ các chất nguy hiểm. Điều hành hoạt động hiện trường phải đảm bảo rằng các nhà máy, thiết bị, hệ thống bảo vệ và các thiết bị kết nối liên quan phải được đưa vào phục vụ nếu các tài liệu chống cháy nổ chỉ rõ rằng chúng có thể được sử dụng một cách an toàn trong môi trường cháy nổ. ATEX được dựa trên các yêu cầu của hai thị Châu Âu.
 • Chỉ thị 99/92 / EC (còn được gọi là 'ATEX 137' hoặc 'ATEX Workplace Directive') về các yêu cầu tối thiểu đối với việc cải thiện việc bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người lao động có khả năng có nguy cơ từ cháy nổ.
 • Chỉ thị 94/9 / EC (còn được gọi là 'ATEX 95' hoặc 'the ATEX Equipment Directive) về luật ước lượng của các Quốc gia thành viên liên quan đến thiết bị và hệ thống bảo vệ kế để sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ. Chỉ thị 94/9 / EC chia các thiết bị và hệ thống bảo vệ mà nó bao gồm thành các nhóm chủng loại thiết bị; Chỉ thị này cung cấp cho một phân loại bởi người sử dụng lao động trong những nơi mà cháy nổ có thể xảy ra trong điều kiện riêng của khu vực, xác định nhóm thiết bị và hệ thống bảo vệ nên được sử dụng trong mỗi khu. Xem bên dưới.

Phân loại khu vực nguy hiểm

 • Những nơi nguy hiểm được phân loại dựa trên điều kiện các vùng trên căn cứ về những tần suất và thời gian của sự xuất hiện của một bầu không khí gây nổ.
 • Tên các khu vực với các hiểm họa khí dễ cháy được phân loại là Zone 0, Zone 1 hoặc Zone 2.
 • Khu vực hạn chế nguy cơ bụi dễ cháy được phân loại như là có thể Zone 20, Zone 21 hoặc Zone 22.
 • Lưu ý: Các lớp, đóng cặn và bụi đống dễ cháy phải được coi như bất kỳ nguồn nào khác mà có thể tạo thành một bầu không khí gây nổ.
 • Một mô tả của mỗi Zone được hiển thị trên bảng trang bên dưới.

Phân loại thiết bị kết hợp với ATEX Directive

 • ATEX Directive xác định 2 nhóm thiết bị
 • Nhóm 1, thiết bị được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng khai khoáng, chia thành các loại M1 và M2. M1 xác định thiết bị đó phải tiếp tục hoạt động khi có khả năng gây nổ hiện diện. M2 xác định thiết bị không hoạt động khi một khả năng gây nổ hiện diện. Nhóm 2 là dành cho tất cả các tình huống khác trên mặt đất (Surface Industries). và được chia thành các loại 1, 2 và 3. Loại 1 thiết bị được thiết kế để sử dụng trong các môi trường Zone 0. Loại 2 thiết bị được thiết kế để sử dụng trong môi trường Zone 1. Loại 3 thiết bị được thiết kế để sử dụng trong các môi trường Zone 2.
 • Điều kiện này là bắt buộc đối với các nhà sản xuất nếu họ sản xuất thiết bị sự dụng trong loại 1, 2, M1 và M2.

PHÂN NHÓM ATEX

PHÂN LOẠI

ZONE VỚI KHÍ HOẶC BỤI

1

Một khu vực mà một bầu không khí gây nổ bao gồm một hỗn hợp với không khí hoặc các chất dễ cháy trong những dạng hơi khí, sương hay bụi là xuất hiện liên tục hoặc trong thời gian dài hoặc thường xuyên.

Gas: Zone 0

Dust: Zone 20

2

Một khu vực nơi có bầu không khí gây nổ bao gồm một hỗn hợp với không khí hoặc các chất dễ cháy trong những dạng hơi khí, sương hay bụi có thể xảy ra trong hoạt động bình thường thỉnh thoảng.

Gas: Zone 1

Dust: Zone 21

3

Một khu vực nơi có bầu không khí gây nổ bao gồm một hỗn hợp với không khí hoặc các chất dễ cháy trong những dạng hơi khí, sương hay bụi là không có khả năng xảy ra trong hoạt động bình thường, nhưng nếu nó xảy ra, sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn.

Gas: Zone 2

Dust: Zone 22

Phòng nổ:

 • Trong thiết kế thiết bị, kỹ thuật bảo vệ khác nhau được sử dụng để ngăn chặn nổ. Các ví dụ được đưa ra trong bảng dưới đây.

CẤP BẢO VỆ

CÁCH BẢO VỆ

VÙNG

ZONE

NHÓM ATEX

BỘ PHẬN BẮC MỸ

An toàn bản chuất "ia" or "ib"

Giới hạn năng lượng của tia lửa và nhiệt độ. Điều này bao gồm một (b) hoặc hai (a) sự cố điện mà có thể làm tăng nhiệt độ bề mặt bên trên giá trị "T".

Ex ia

Ex ib

0,1,2

1,2

1,2,3

2,3

1,2

1,2

Special "s"

Bất kỳ phương pháp có thể được chứng minh là an toàn.

Ex s

0,1,2

1,2,3

2

Phòng cháy "d" Điền bột/cát "q"

Bao gồm phòng nổ và phòng cháy

Ex d

Ex q

1,2

1,2

2,3

2,3

1,2

1,2

Tăng cường an toàn "e" Không đánh lửa "n"

Không phóng hồ quang, không bề mặt nóng, không phóng điện bằng cách hạn chế ẩm

Ex e

Ex n

1,2

2

2,3

3

2

2

Điều áp "p"

Bơm khí trơ liên tục hoặc ổn định áp lực để không để các loại khí dễ cháy xâm nhập bề mặt nóng hoặc nguồn lửa

Ex p

1,2

2,3

1,2

Vỏ bọc "m"

Bọc các thành phần điện bằng nhựa

Ex m

1,2

2,3

2

Phân loại nhiệt độ

 • Để đảm bảo rằng không có nguy cơ phát lửa do các bề mặt nóng, thiết bị được phân loại liên quan đến nhiệt độ bề mặt tối đa của bất kỳ một phần của thiết bị trong khi làm việc hoặc do một lỗi mà khi nhiệt độ môi trường xung quanh 40oC. Điều này được biết đến là giá trị "T". Thiết bị phải được lựa chọn có phân loại nhiệt độ thích hợp mà nó khi nhiệt độ bề mặt tối đa không vượt quá nhiệt độ bốc cháy của các chất khí và hơi bày nơi những thiết bị sẽ được lắp đặt.
 • Nhóm khí, nhóm thiết bị và dải nhiệt độ
 • Khí được nhóm lại với nhau dựa vào tổng năng lượng cần thiết để đốt cháy hỗn hợp khí gây nổ với không khí. Thiết bị được phân loại thành các nhóm theo các khí và hơi mà nó phù hợp.

KHÍ

NHÓM THIẾT BỊ

NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT LỚN NHẤT

KÝ HIỆU GIÁ TRỊ "T"

Methane

I Mining M1 & M2

450

T1

Propane

IIA

300

T2

Ethylene

IIB

200

T3

Hydrogen

IIC

135

T4

Acetylene

IIC

100

T5

Any Gas

II

85

T6

Ký hiệu đánh dấu

 • Chỉ thị ATEX đòi hỏi sản phẩm được chứng nhận phải được đánh dấu với dấu CE (xác nhận việc tuân thủ các quy định bắt buộc EMC và Low Voltage Directive cho thiết bị chứa nguồn điện áp), dấu 'EX' (chỉ ra rằng thiết bị được thiết kế để sử dụng trong là khu vực nguy hiểm ) và mã thiết bị (xác nhận nhóm, nhóm khí và phân loại nhiệt độ mà những sản phẩm được chứng nhận).
 • ATEX Group and Category

 

 

 

 

 

 • Ví dụ mác sản phẩm

 • Lưu ý: Tamb (Ta) biểu thị phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh mà những sản phẩm được chứng nhận (tức là sẽ không gây ra đánh lửa); nó không chỉ ra nhiệt độ hoạt động của sản phẩm.
 • Các tiêu chuẩn mới nhất giới thiệu ' Mức Bảo vệ" để chứng nhận cấu trúc mã hóa an toàn. Một ví dụ về một mã số chứng nhận cho thấy mức độ bảo vệ sau:

MÚC BẢO VỆ  với KHU VỰC

MỨC BẢO VỆ

VÙNG NGUY HIỂM

KIỂU MÔI TRƯỜNG CHÁY NỔ

Ga

Zone 0

Gas

Gb

Zone 1

Gc

Zone 2

Da

Zone 20

Dust

Db

Zone 21

Dc

Zone 22

Cơ quan phê duyệt

 • Có rất nhiều cơ quan chính thức công nhận việc thử nghiệm sản phẩm và thủ tục kiểm trả chất lượng để xác minh rằng sản phẩm tuân thủ các yêu cầu của chỉ thị bắt buộc như ATEX. Đối với các dịch vụ liên quan đến phê duyệt ATEX và IECEX, Crowcon sử dụng Baseefa, Sira và UL / DEMKO.
 • Đối với các dịch vụ liên quan đến phê duyệt North American, Crowcon sử dụng UL (Underwriters Laboratories), và CSA (Hiệp hội Tiêu chuẩn Canada)

Phê duyệt Bắc Mỹ - North American

 • Như kết quả của Bắc Mỹ, Canada và châu Âu đang hướng tới sự hài hòa Quy Tắc điện quốc gia (NEC) và qui tắc điện Canada (IEC) hiện đã công nhận việc sử dụng các hệ thống Zone châu Âu để phân loại về khu vực nguy hiểm. Điều 505 của NEC về cơ bản đã tạo ra một phiên bản Mỹ hóa của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC, xem bên dưới) và hệ thống Zone của CENELEC. NEC 505 tuy là không giống nhau nhưng nó phù hợp với những Zones IEC châu Âu trong vẫn khi duy trì các kỹ thuật bảo vệ NEC. Tại Bắc Mỹ, khu vực nguy hiểm được phân chia bởi các lớp, các đơn vị, các khu vực và các nhóm để xác định mức độ an toàn cho các thiết bị lắp đặt tại các địa điểm. Lớp xác định hình thức chung của những vật liệu dễ cháy trong bầu khí quyển. Đơn vị xác định xác suất về sự hiện diện của các vật liệu dễ cháy. Vùng xác định vị trí như tại Châu Âu và phân nhóm loại chính xác các chất dễ cháy của vật liệu.

Phân lớp

PHÂN LỚP

MIÊU TẨ

1 – Khí và hơi

Khí dễ cháy hoặc hơi có mặt trong không khí với số lượng đủ để tạo thành hỗn hợp nổ hoặc dễ bắt lửa.

2 – Bụi

Có mặt các loại bụi dễ cháy và dẫn điện

3 - Fibres and Materials

Sợi dễ bắt lửa và vật liệu tạo ra phần tử cháy có mặt, nhưng không có khả năng lơ lửng đủ số lượng để tạo ra hỗn hợp dễ bắt lửa. (Phân loại Nhóm này không áp dụng cho các lớp này)

Phân loại khu vực

 • Nhà máy xử lý được chia thành Vùng (phương pháp châu Âu và IEC) hoặc Đơn vị (phương pháp Bắc Mỹ) theo khả năng khả năng gây nổ hiện diện.

Đơn vị và Vùng

PHÂN CẤP EUROPEAN, IEC & NEC 505

XÁC ĐỊNH ĐƠN VỊ HOẶC VÙNG

PHÂN CẤP NORTH AMERICAN

Zone 0 - Khí

Zone 20 – Bụi

Một khu vực nơi một hỗn hợp nổ là liên tục có mặt hay hiện trong thời gian dài.

Class I Division 1 (Khí)

Class II Division 1 (Bụi)

Zone 1 - Khí

Zone 21 - Bụi

Một khu vực nơi một hỗn hợp nổ có thể xảy ra trong hoạt động bình thường.

Class I Division 1 (Khí)

Class II Division 1 (Bụi)

Zone 2 - Khí

Zone 22 - Bụi

Một khu vực nơi một hỗn hợp nổ là không có khả năng xảy ra trong hoạt động bình thường và nếu nó xảy ra, nó sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn.

Class I Division 2 (Khí)

Class II Division 2 (Bụi)

Nhóm khí và bụi

SUBSTANCE

GROUP

CENELEC/IEC/NEC500

Acetylene

A

11C

Hydrogen

B

11C

Ethylene

C

11B

Propane

D

11A

Methane

D

-

Metal Dust

E

-

Coal Dust

F

-

Grain Dust

G

-

Đơn vị

DIVISION

MIÊU TẢ

1

Các chất tham chiếu bằng lớp là liên tục có mặt hoặc một vài lần trong điều kiện bình thường.

2

Các chất tham chiếu bằng lớp chỉ hiện diện trong điều kiện không bình thường như hệ thống gặp lỗi hoặc sự cố

Đánh dấu

 • Ví dụ về đánh dấu hiệu sản phẩm đối với Mỹ và Canada
 • Class I, Division 1, Group C, T4
 • Class I, (Flammable Gases or vapours), Division 1- Area Classification
 • Group C- Ethylene
 • T4- Temperature Code (See above). The American temperature codes are broadly similar to European
 • Example of product markings for US and Canada using Zones based on NEC505:
 • Class I, Zone 1, AEx de IIB T4
 • Class I, (Flammable Gases or vapours), Zone 1- Area Classification
 • AEx- Explosion proof in accordance with NEC 505
 • de- Protection method, Flameproof & Increased Safety components
 • IIB- Gas Group
 • T4- Temperature rating

Cơ quan Công nghiệp

 • Underwriters Laboratories (UL)
 • UL là một công ty sở hữu tư nhân của Mỹ có thể kiểm tra để đảm bảo rằng các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn an toàn
 • An toàn mỏ và Quản lý Y tế (MSHA)
 • Phê duyệt và chứng nhận của Trung tâm Bắc Mỹ MSHA sẽ chứng nhận sản phẩm khai khoáng nhất định để sử dụng trong than hầm và mỏ kim loại có khí. Các trung tâm được quốc tế công nhận, thử nghiệm thiết bị, dụng cụ, vật liệu để phù hợp với các quy định của liên bang. Sản phẩm mà vượt qua thử nghiệm được coi là MSHA phê duyệt hoặc chứng nhận MSHA.
 • Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC)
 • IEC được thành lập cách đây vài năm và bao gồm nhiều quốc gia trong đó có Mỹ. Mục đích của nó là để thiết lập các tiêu chuẩn về chống cháy nổ cho các sản phẩm điện và phân loại khu vực.
 • IECEX là mô hình chứng chỉ quốc tế được tạo ra bởi IEC để tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế trong các thiết bị điện dành cho sử dụng trong các môi trường gây nổ. Sự xuất hiện của những tiêu chuẩn IECEX cung cấp một cơ hội để bán sản phẩm trong các nước không chấp nhận ATEX hoặc tiêu chuẩn UL.
 • IECEX được thiết kế để loại bỏ sự cần thiết cho nhiều chứng chỉ quốc gia bằng cách cung cấp một giấy chứng nhận và cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu quốc tế được chấp nhận bởi tất cả các nước tham gia.
 • Giấy chứng nhận sự phù hợp IECEX chứng minh rằng các sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn IEC liên quan. Các chứng chỉ được công nhận bởi tất cả các nước tham gia là tương đương với chứng chỉ quốc gia riêng của họ.

Điện Tử Thái Thắng được cấp dấy chứng nhận cung cấp Đèn pin chuẩn chống cháy nổ của SupFire và WaSing

Thương hiệu Supfire và Wasing là 2 thương hiệu uy tín có nhiều năm kinh nghiệm về sản phẩm soi sáng Đèn pin siêu sáng không chỉ ở Hồng Kông mà trền toàn thế giới ... SupFire và Wasing không chỉ dừng lại ở ngoài độ sáng của đèn cao mà còn rất chú trọng vào kiểu dáng vỏ đèn pin và độ bền sản phẩm được đầu tư rất kỹ lưỡng ... và đặc biệt là  Chức năng chống cháy nổ.

Mới đây Điện Tử Thái Thắng đã được cấp dấy chứng nhận cung cấp đèn pin chuẩn chống cháy nổ theo công nghệ EX12 và EX14

Một số hình ảnh dấy chứng nhận công nghệ đèn pin chống cháy nổ.

 

Với công nghệ EX12 giúp đèn pin chống cháy nổ, người sử dụng an toàn phòng ngừa rủi ro khi sử dụng ở khu vực có chất gây nổ nguy hiểm: Có thể sử dùng được ở các nhà máy, hệ thống bảo vệ và các thiết bị ,khu vực phát nổ hay có một bầu không khí gây nổ bao gồm một hỗn hợp với không khí hoặc các chất dễ cháy trong những dạng hơi khí, sương, bụi hay các lớp, đóng cặn  xuất hiện liên tục hoặc trong thời gian dài

Một số hình ảnh dấy chứng nhận công nghệ đèn pin chống cháy nổ.

Và Công Nghệ EX14 giúp đèn pin chống cháy nổ có thể sử dụng được ở các nhà máy, hệ thống bảo vệ và các thiết bị , khu vực phát nổ hay nơi có bầu không khí gây nổ thấp một hỗn hợp với không khí hoặc các chất dễ cháy trong những dạng kiểu hơi khí, sương ,bụi hay các lớp, đóng cặn  xuất hiện ít hoặc thi thoảng.

  Công ty Điện Tử Thái Thắng

12/151 Hồng Hà, Ba Đình, Hà Nội

 

Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
0912.245.244 (Mr. Sơn)
0974.444.097 (Mr. Lâm)