[x] Đóng popup

Máy Đo Tiếng Ồn

  • Máy đo tiếng ồn Smart Sensor AS824

    Máy đo tiếng ồn Smart Sensor AS824

    Giá bán: Liên hệ
    Máy đo tiếng ồn Smart Sensor AS824
    Máy đo tiếng ồn âm thanh Smart sensor AS824 dùng để đo lường mức độ âm thanh và thường được sử dụng trong các nghiên cứu ô nhiễm tiếng ồn